සමාගම් පුවත්

 • Subject: Diathermy

  විෂය: ඩයටර්මි

  හැඳින්වීම: වෛද්‍ය උපකරණ සම්බන්ධ මෑත කාලීන විමර්ශන වෛද්‍ය ඩයටර්මි උපකරණ කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කර ඇත.මෙම ITG ලියා ඇත්තේ අධි සංඛ්‍යාත විද්‍යුත් චිකිත්සක උපකරණ ගැන නොදන්නා අයට ඩයදර්මි පිළිබඳ මූලික දැනුමක් ලබා දීම සඳහා ය.
  වැඩිදුර කියවන්න
 • Electrosurgical Units

  විද්යුත් ශල්ය ඒකක

  විද්‍යුත් ශල්‍ය ඒකකය යනු පටක කැපීමට, වියළීම හරහා පටක විනාශ කිරීමට සහ රුධිරය කැටි ගැසීම මගින් රුධිර වහනය (hemostasis) පාලනය කිරීමට භාවිතා කරන ශල්‍ය උපකරණයකි.රේඩියෝෆ් නිපදවන අධි බලැති සහ අධි-සංඛ්‍යාත උත්පාදක යන්ත්‍රයකින් මෙය සිදු කෙරේ.
  වැඩිදුර කියවන්න